دانلودها،تفکرطراحی،کتاب | تفکر طراحی

Change By Design

نوشته Tim Brown

از مدیران ارشد IDEO که به شکل روان همراه با مثال های عملی بیان کرده است.

مطالعه ی این کتاب به همه ی علاقه مندان حوزه تفکر طراحی توصیه می شود.

برای دانلود روی عکس کلیک کنید.

The Design Thinking Playbook

 

کتابی است همراه با مثال های متعدد از سطوح مختلف کاربرد تفکر طراحی در نوآوری که همراه با داستان گویی و تصویر سازی های دوست داشتنی درک کاربردی از تفکر طراحی ایجاد میکند

برای دانلود روی عکس کلیک کنید.

The Design Thinking For Strategic Innovation

یک کتاب با دیدگاهی استراژیک به تفکر طراحی است که به کمک نمونه های متعدد به شرح موضوع می پردازد و تلاش کرده است با حداقل متن،حداکثر بهره را منتقل کند.

 

برای دانلود روی عکس کلیک کنید.