تفکر طراحی | تفکر طراحی

 سایت تفکر طراحی به عنوان مرجع علمی برای حوزه Design thinking در ایران آغاز به کار کرده است

و امید دارد با حمایت پژوهشگران گرامی پایگاهی جهت توسعه این حوزه باشد.

عزیزان می توانند مطالب و مقاله های خود را در حوزه های مرتبط برای وب سایت ارسال کرده تا با نام خودشان منتشر شود.


همچنین تفکر طراحی میزبان تیمی از طراحان حرفه ای در حوزه طراحی محصولات، طراحی خدمات و نوآوری است

 که توانسته اند خدمات ارزشمندی را به صنایع کشور ارائه دهند.

با درود فراوان

امیرمسعود فریدی زاد

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان 

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی/ دکتری مدیریت تحقیق و توسعه

طراح محصول و مشاوره پروژه های نوآوری و تحقیق و توسعه استراتژیک

 

کانال های ارتباط:

دانشگاه هنر اصفهان، گروه طراحی صنعتی

۰۹۰۲۲۰۹۹۰۰۱

faridizad@ut.ac.i