سلام دوباره

تفکر طراحی چند وقتی با ایراداتی مواجه شد که در نهایت به توقف عملکرد وب سایت انجامید.

امید است آغاز به کار مجدد سایت با انرژی و پویایی دو چندانی همراه باشد.

پیشاپیش نوروز 95 مبارکتان باد

اراتمند همه بزرگواران

فریدی زاد، مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید