طراحی محصول هولتر قلبی

هولتر قلبی یک ابزار پیشرفته جهت ثبت آریتمی های ضربان قلب هنگام انجام فعالیت های دینامیک است. این محصول برای شرکت امواج نگار و طی 15 ماه از مرحله طراحی اولیه پوسته تا جانمایی کامل قطعات و بوردهای داخلی، ساخت نمونه های اولیه، ارزیابی محصول و مشاوره تولید نهایی انجام شد.

این محصول هم اکنون و با همکاری شرکت صایران آماده عرضه به بازار محصولات پزشکی است.

طراحی محصول- فریدی زاد

طراحی محصول- فریدی زاد

دیدگاهتان را بنویسید