پروژه طراحی دستگاه ای سی جی

طراحی پیکره دستگاه نوار قلب ECG که در آخرین مراحل تایید قالب و روانه سازی به بازار است. این پروژه با مدیریت آقای محمد رضا فریدی زاد و برای شرکت امواج نگار انجام شده است.

با توجه به رعایت موارد حرفه ای و حفظ اطلاعات مشتریان امکان ارائه تصاویر و اطلاعات بیشتر امکانپذیر نیست.

Untitled-1 copy

دیدگاهتان را بنویسید