پرتو تایپ های اولیه پراب شاک ویو

پرتو تایپ نمونه ای ملموس و اولیه از ایده است که شدنی بودن راه حل را می سنجد. در ساخت پرتو تایپ های اولیه یا همان نموونه های کثیف مهم نیست که ظاهر راه حل مشابه محصول نهایی باشد، بلکه مهم کلیت ایده است. در ساخت پرتو تایپ باید تلاش کنیم با سریع ترین و بهیته ترین روش ها ایده خود را شبیه سازی و ارزیابی کنیم.

shock copy

تصویر نمونه های اولیه پراب شاک ویو که با استفاده از برش های mdf تهیه شده است و ارزیابی ارگونومیکی محصول و نحوه چنگش صحیح را دنبال می کرده اند نمونه ای از همین پرتو تایپ های اولیه هستند که در مسیر طراحی پراب شاک ویو شرکت نوین ساخته شدند به همراه محصول نهایی.

shoch wave

دیدگاهتان را بنویسید