نوآوری کاربرمحور در مقابل نوآوری کور

design-innovation1

نوآوری شعار امروز همه مدیران کسب و کار است.

دیگر تمامی کسب و کارها میدانند برای آنکه خواست مخاطبان را پاسخگو باشند چاره ای جز نوآوری ندارند.

اما آنچه آنرا نوآوری کور می نامیم شاید در این میان بیش از کمک به جذب مشتریان، وسیله ای برای هدر کردن پول شرکت باشد.

نوآوری کور اقدامی با ریسک بالا است که ممکن است نتایج منفی به همراه داشته باشد. نوآوری که نتیجه بسیاری از جلسات امروز کسب و کارهای رایج است.

از جلساتی صحبت می کنیم که اعضای هیئت مدیره گرد هم جمع می شوند و پس از یک دور گفتن از نیاز به تغییر، تعدادی ایده ظاهرا نوآور که معمولا کپی نمونه های خارجی هستند، بدون هیچ منطقی توسط مدیران طرح می شود و بی منطق هم از طرف رئیس پذیرفته می شود و با میلیاردها تومان بودجه روانه اجرا می شود.

در نقطه مقابل نوآوری کور نوآوری کاربر محور قابل طرح است.

در این شکل، شناخت کاربر و نیازهای او در درجه اول قرار دارد. شناختی عمیق از شخصیت، آمال و ارزش های گروه هدف.

فاز نوآوری در این میان براساس طیف مخاطبان ما مدیریت خواهد شد. بدین ترتیب که عینک مشترین خود را به چشم زده و نوآوری های مورد انتظار را از دید ایشان طرح و انتخاب می کنیم. در این روند دیگر سلیقه اعضای هیئت مدیره اهمیتی ندارد. آنچه معیار قضاوت است میزان ارتباط هر ایده نوآور با دلمشغولی های کاربر خواهد بود.

لطفا اینبار که دور یک میز جمع می شویم و تصمیم های سرنوشت سازی را برای کسب و کارمان می گیریم. پیش از ارائه راه حل و ایده های مشابه، به کاربران خود رجوع کنیم و تمایز را از نگاه ایشان دریابیم.

در  توسعه کسب و کارتان، مشاوره طراحان را جدی بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید