چرا ام وی پی

ام وی پی
ام وی پی از مفاهیمی است که معمولا در حوزه راه اندازی یک کسب و کار کاربرد دارد.

ام وی پی یا محصول حداقلی را به شکل های مختلفی تعریف کرده اند. بعضی از این تعاریف کارکرد آنرا بسیار شبیه به پرتوتایپ عنوان می کنند.

اما چیزی که برای یک طراح از مفهوم ام وی پی بسیار جذاب است، فکر کردن به چیستی این حداقل محصول برای تحویل ارزش های اصلی سیستم به مشتری است.

وقتی به یک تصویر بزرگ از ایده نهایی خود رسیدیم، که همان چیزی است که هنگام تکمیل و نهایی شدن راه حل، تمامی ویژگی هی مورد نظر مارا در خود دارد، همواره یک سوال پیش می آید که”خوب اجرای این ایده را از کجا شروع کنیم؟”

پاسخ اول به این سوال ساده است، ما بالاخره باید کل سیستم را اجرا کنیم پس از یک گوشه آن که به نظر مهم تر می آید کار را شروع خواهیم کرد.

این یک پاسخ ضعیف و همراه با ریسک بالاست چرا که در نظر دارد کل سیستم را به یکباره راه اندازی کند که بسیارپرهزینه و زمانبر خواهد بود و اگر هم شکست حاصل شود، عواقب آن جدی است.

در مقابل راه حل ام وی پی قرار دارد که به شما توصیه می کند، کمینه ترین محصول ممکن، اولین ورژن ایده شما باشد.

در این تعریف شما تنها بخش های اساسی ایده را که بدون هریک از آنها راه حل واقعا نواقص جدی خواهد داشت را انتخاب کرده و با کنار هم چیدن آنها محصول اولیه خود را خلق می کنید.

این محصول حداقلی، ارزش های اصلی سیستم را در خود دارد اما تا رسیدن به تصویر نهایی و ایده آل فاصله قابل توجهی پیش رو است. در حالیکه از این محصول می توان استفاده کرد، اما تمامی مزیت های ایده نهایی را هم ندارد.

مشتریان ام وی پی معمولا مصرف کننده های خاصی معرفی می شوند که حاضرند برای رفع نیاز خود حتی به صورت حداقلی، پول پرداخت کنند.

اگر ام وی پی شما شکست خورد مطمئن باشید یک جای کار می لنگد. یا ارزش مناسبی را ارائه نمی دهید، یا ارزش به شکل مناسبی در اختیار کاربران قرار نمی گیرد و یامحصول به کاربران احتمالی نرسیده است.

در توسعه یک ام وی پی توجه به گام های بعدی توسعه سیستم هم تا حدی اهمیت دارد و خوب است که بینشی بر گام های بعدی توسعه راه حل به سمت ایده مطالوب نهایی نیز وجود داشته باشد.

هرچند ام وی پی هدف دیگری مبنی بر گرفتن بازخوردهایی از ایده را نیز دارد و نمی توان خیلی انتظار پیش رفتن اوضاع را به همان شکل مورد نظر انتظار داشت و معمولا نیاز به اصلاح راه حل و متعاقب آن ویرایش گام های بعدی توسعه ایده وجود دارد.

ام وی پی را برای هر ایده ای از محصول گرفته تا خدمات و اپلیکیشن و نرم افزار می توان اجرا کرد. کافی است پس از طراحی تصویر ایده آل از آینده راه حل خود، یک تصویر کوچک و جمع و جور هم برای شروع طراحی کنید.کوچک ترین تصویر ممکن.

دیدگاهتان را بنویسید