تفکر طراحی یعنی…

unnamed (14)

خیلی زود کنار مردم بنشینی…

خیلی سریع حرف آنها را بفهمی…

ده ها و صدها راه حل خلاق خلق کنی…

زودتر از آنکه فکرش را بکنی ایده ات را با هرنچه توانستی ملموس کنی…

در میان مردم بروی و برخورد آنها را با ایده ایت بسنجی….

 

تا

 

شکست بخوری! و بدانی چه چیزهایی را نمی دانستی

 

و

باز تکرار کنی

 

و

این بار دقیق تر عمل خواهی کرد تا به راه حل مناسب تر برسی

و این قصه ادامه دارد…

تا

بفهمی چه زمانی راه حلی داری که ایراداتش کمتر از منافع آن است

پس حالا یک راه حل خوب داری!

دیدگاهتان را بنویسید