اصلا مسئله را فراموش کنیم

نگاه را از صورت مسئله بچرخانیم.

در  میانه جلسات پیچیده و زمانیکه تقریبا امیدی به تحقق راه حل نیست، یک حرف تازه می شنویم”اصلا بیایید صورت مسئله را فراموش کنیم، بیایید از این منظر به ماجرا نگاه کنیم”

این یک رویکرد ضد مسئله است. رویکردی راه حل محور.

the-design-thinking-transformation-in-business-48-638

رویکردی که می گوید شاید برای مسئله حاضر راه حلی جز انتخاب های محدودی که تا به حال دیگران به آن رسیده اند وجود داشته باشد.

در موارد بسیاری، نگاه از سمت و سوی مسئله مارا تنها با بن بست ها و گزینه های محدود موجود مواجه خواهد کرد.

اما در نگاه راه حل محورِ تفکر طراحی، شما مسئله را به فراموشی می سپارید، انتخاب از میان راه حل هایی که تاکنون وجود داشته اند را بی خیال می شوید.

در عوض از سمت راه حل به ماجرا می نگرید، گزینه هایی احتمالی و جدید را برای پاسخ به مسئله طرح می کنید که تحلیل منطقی مسئله به آنها ختم نمی شد.

و این همان رویکرد واگرا در مواجهه با مسئله است. یعنی به جای تمرکز بر مسئله، بر دیدگاه های متفاوتی نسبت به آن متمرکز شویم.

تمرکز بر مسئله معمولا به همگرایی و انتخاب از میان راه حل های موجود منجر می شود درحالیکه برداشتن نگاه و تمرکز از صورت مسئله امکان طرح چشم اندازهای جدید به نیاز و متعاقب آن راه حل های جدید را می گشاید.

به عنوان یک مدیر، تفکر واگرا خواهد توانست شما را از بسیاری مهلکه های این چنینی برهاند.

بنابراین در جلسه بعدی این شما باشید که هنگام رسیدن به لحظه بحرانی نبود راه حل یا طرح گزینه های تکراری به عنوان پاسخ، زمزمه کنید”اصلا مسئله را فراموش کنیم، بیایید اینطور به ماجرا نگاه کنیم”

2 دیدگاه برای “ اصلا مسئله را فراموش کنیم ”

  1. عالی

  2. یه مثال بزنید
    ملموس نبود

دیدگاهتان را بنویسید