تولکیت تفکر طراحی برای کتابخانه

iDEO با همکاری چند موسسه دیگر تولکیتی را برای استفاده کتابخانه ها و به جهت بهبود ارائه خدمات به مراجعه کنندگان طراحی کرده است که به متصدیان یک کتابخانه این امکان را می دهد با درک خواسته های کاربران، خدمات موثرتری را برای آنها طراحی کند.

برای دریافت این تولکیت به وب سایت ویژه این تولکیت مراجعه کنید

images

دیدگاهتان را بنویسید