معرفی IBM از تفکر طراحی

IBM بخشی از  خدمات واحد طراحی خود را به معرفی برخی خصوصیات و ویژگی های تفکر طراحی آن هم به سبک ای بی ام اختصاص داده است. در این بخش شما می توانید با رویکردهای ای بی ام به چیستی و عملکرد دیزاین تینکینگ آشنا شوید و تعاریف این شرکت را از ارکان طراحانه اندیشیدن مرور کنید.

ای بی ام در رویکرد خود به یک ساختار تحسین برانگیز از تفکر طراحی سازمانی دست یافته است که ارزش مطالعه را دارد.

http://www.ibm.com/design/thinking/

تفکر طراحی IBM

دیدگاهتان را بنویسید