تو نیکی میکن و …

تفکر طراحی

این روزها خیلی ها در راه یافتن کسب و کارهای جدیدی هستند

در مسیر خلق کسب و کارهای جدید نیز تعیین مدل کسب و کار پیش از ورود به آن ضرورت دارد و یکی از مهم ترین ارکان آن جریان درآمدی و نحوه تسهیل پول است

درآمد برای بقای یک کسب و کار ضروری است اما…

به قول قدیمی ها پول خواهد آمد!

آنچه اهمیت دارد، ایجاد ارزش است.

اگر یاد بگیریم ارزش های جدیدی را تولید کنیم، جریان درآمدی به خودی خوب شکل خواهد گرفت.

بدین معنی که برای کسب معاش کافی است تولید ارزش کنید و ارزش را در قالب خدمات یا محصول به جامعه عرضه نمایید. اگر این گام را برداشتید، پول نیز از راه خواهد رسید.

البته این به این معنا نیست که لازم نیست برآوردی از گروه های هدف احتمالی، خرج و دخل و شکل کسبو کار خود داشته باشید، بلکه تولید ارزش خود مساوی با تولید ثروت است. همین که شما ارزش جدیدی را توسعه داده و به عموم عرضه کنید، جریان درآمدی و گروه های مخاطب شما از راه خواهند رسید.

به جای تمرکز بر تهیه دقیق ساختار کسب و کار، بر روی ارزش پیشنهادی و ارائه هرچه بهتر آن تمرکز کنید، ایجاد واقعی یک ارزش ثروت واقعی شما است.

تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز

دیدگاهتان را بنویسید