چاپ مقاله ابهازدایی از تفکر طراحی

مقاله ابهام زدایی از تفکر طراحی به قلم امیرمسعود فریدی زاد در مجله علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر به چاپ رسید.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به درگاه این مجله و یا از اینجا مقاله مربوطه را دریافت نمایید.

ن

تفکر طراحی-فریدی زاد

دیدگاهتان را بنویسید