مدل لیوانی دیزاین

مدل لیوانی دیزاین استعاره ای از آن چیزی است که در فرایند دیزاین و برای دست یابی به نتیجه اتفاق می افتد. این مدل برای اولین بار طرح شده است و حاصل همکاری اینجانب با برخی دیگر دوستان طراح در قالب یک مقاله بوده است. این مقاله در شماره پاییز مجله هنرهای زیبا به چاپ رسیده است و عزیزان می توانند برای دریافت آن به این آدرس مراجعه فرمایند.

دیدگاهتان را بنویسید