تفکر طراحی در Harvard business review

ترجمه مجله کسب و کار هاروارد به همت نشر نوین تهیه می گردد. نسخه سپتامبر 2015 این مجله به تفکر طراحی اختصاص یافته است. بخش روشنگری این شماره، با چهار مقاله، به «تکامل تفکر طراحی» می پردازد: «طراحی برای اقدام»، «تفکر طراحی به بلوغ می رسد»، «سامسونگ چگونه تبدیل به یکی از مراکز قدرتمند طراحی شد» و «ایندورا نویی (مدیرعامل پپسی) چگونه از تفکر طراحی، استراتژی استخراج کرد».

نسخه کامل این مجله البته پس از نصب اپلیکیشن انتشارات به صورت رایگان در دسترس قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید