انتشار کتاب پژوهش تفکر طراحی: هم آفرینی در عمل

کتاب پژوهش تفکر طراحی: هم آفرینی در عمل که توسط هسو پلتنر و دو تن از همکارانش نگاشته شده است، تازگی ترجمه و به بازار کتاب معرفی شده است. این کتاب به صورت مجموعه مقالات است و ظاهرا ترجمه یکی از چند اثر موسسه هسو پلتنر است و به نظر می رسد بیشتر برای کسانی که به طور تخصصی موضوعات تفکر طراحی را دنبال می کنند مناسب باشد و کمتر به کار کسانی می آید که به دنبال یک شناخت کاربردی و گزیده شده از تفکر طراحی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید