ترکیب ابزارهای پرسونا و نقشه سفر کاربر در فرایند طراحی خدمات

مقاله تزکیب پرسونا و نقشه سفر کاربر در همکاری بنده با آقای مهندس علیاری شکل گرفت و در شماره پاییز مجله هنرهای زیبا به چاپ رسید. نقطه قوت این مقاله استفاده از دو ابزار طراحی خدمات در یک نمونه موردی است. در صورت علاقه این مقاله را در این ادرس دریافت و مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید