معرفی کتاب

کتاب “بازی های پرورش مهارت حل مساله با رویکرد تفکر طراحی” به تازگی در حوزه تفکر طراحی راهی بازار شده است. این کتاب که یک اثر تالیف و ترجمه است با مبنا قراردادن پنج مرحله حل مسئله تفکر طراحی تلاش دارد تا مهارت های حل مسئله را به خواننده منتقل کند.

دیدگاهتان را بنویسید