کتاب Design Thinking: New Product Development

کتاب حاضر را می توان یک خلاصه جامع و سریع برای استفاده کاربردی تفکر طراحی در توسعه محصول جدید به شمار آورد. که مانند یک تولکیت به جای تلاش بر بررسی عمیق فلسفه تفکر طراحی به شرح کاربردی اما جامع موضوع می پردازد. از همین رو کتاب ارزشمندی در حوزه تفکر طراحی محسوب می شود.

دیدگاه ها بسته شده اند.