انتشار کتاب روش های فراگیر طراحی

کتاب روش های فراگیر طراحی به دسته بندی از نزدیک به صد ابزار طراحی می پردازد و با معرف مختصری از آنها تولکیت مناسبی از مجموعه ابزارهای طراحی به حساب می آید. این کتاب توسط مهدی اصل فلاح و راحله دهقان ترجمه شده و توسط نشر وارش به چاپ رسیده است. مطالعه ابزارهای این کتاب برای آشنایی با فضای عملیاتی طراحی کاملا توصیه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید