تفکر طراحی خلاقیت و نوآوری برای همه

در توضیح این کتاب آمده است:

این کتاب برای مخاطبان نوجوان و جوان تدوین شده است و به عنوان مرجع برای مربیان علاقه مند به برگزاری کارگاه های تفکر طراحی نیز قابل استفاده است.

این کتاب اخیرا و توسط نشر فاطمی منتشر شده است. با توجه به تالیفی بودن اثر توصیه می شود پیش از اقدام برای تهیه آن نسبت به بررسی پیشینه علمی نویسنده اقدام کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید