چاپ مقاله “طراحی محصول با تکیه بر کارکردهای پروتوتایپ”

 

 مقاله “طراحی محصول با تکیه بر کارکردهای پروتوتایپ” در شماره جدید مجله هنرهای زیبا به چاپ رسید

عزیزان می توانند برای مطالعه این مقاله به آدرس این مجله مراجعه فرمایند.

دیدگاه ها بسته شده اند.