کتابی خوب برای استراتژِی

اگر به دنبال مطالعه کتاب های خوبی برای استراتژِی باشید، قطعا کتاب  کتاب استراتژی در عمل: راهنمایی برای عملگران به سوی تفکر استراتژیک – جرج توستیگا یکی از آن ها است.

این کتاب کاملا علمی نگاشته شده و از مکاتب مختلف استراتژی در تدوین آن استفاده شده است. هرچند دو فصل اول که به بیان مفاهیم پایه می پردازد قدری تکراری است اما با پیشرفت کردن کتاب به جلو، مباحث کاربردی تر می شوند.

ایجاز کتاب در تبیین مفاهیم البته نیازمند مراجعه به منابع بیرونی و یا شناخت قبلی از برخی مباحث است. اگر به دنبال ی کتاب موجز و علمی درخصوص تدوین استراتژی هستید، این کتاب گزینه خوبی است.

دیدگاهتان را بنویسید