انتشار اولین شماره مجله تفکر طراحی

اولین شماره مجله بین المللی تفکر طراحی دانشگاه تهران انشتر یافت. این مجله به زبان انگلیسی چاپ می شود و دسترسی به مقالات آن رایگان است. ضمن تبریک صمیمانه به تمامی دست اندرکاران، جهت دریافت این شماره می توانید از این لینک اقدام کنید.

پاسخی بگذارید

هفده − 11 =