معرفی مقاله

مقاله Doing Design Thinking: Conceptual Review, Synthesis and Research Agenda که در سال 2018 و در مجله معتبر product innovation management به چاپ رسیده است، تحلیلی تطبیقی از آراء اندیشمندان حوزه تفکر طراحی در رابطه با ابعاد و مولفه های آن است. این مقاله تقریبا هیچ یک ازآثار معتبر پیشین را از قلم نینداخته و جمع بندی مفدی را ارائه می دهد. مطالعه این مقاله به تمامی دوستانی که کاوش حرفه ای در حوزه تفکر طراحی دارند توصیه می شود.

این مقاله را می توانید از اینجا و از طریق سایت ریسرچ گیت دریافت کنی.

دیدگاهتان را بنویسید