کتاب طراحی گمانی

اینبار هم کتاب وارش و مهدی مقیمی که با همکاری سحاد شفیعی فر کتاب کاملا متفاوت طراحی گمانی را برای جامعه طراحی ایران هدیه آورده اند. بی شک عمق تلاش ارزشمند این دوستان را می توان از نوع کتاب های انتخابی جهت ترجمه و انتشار بهتر بازشناخت.
طراحی گمانی کتابی متفاوت است که دریچه هایی از طراحی را که کمتر به آنها پرداخته ایم می گشاید. حاصل مطالعه این کتاب درک ارزش های والایی فراتر از عملکرد و زیبایی دیزاین است. اگر به دنبال ابعاد اجتماعی و فرهنگی و همینطور نگاهی خلاق تر به دیزاین هستید، مطالعه این کتاب توصیه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید