سایت تفکر طراحی به عنوان مرجعی برای حوزه Design thinking در ایران آغاز به کار کرده است

و امید دارد با حمایت پژوهشگران گرامی پایگاهی علمی جهت توسعه این حوزه باشد.

عزیزان می توانند مطالب و مقاله های خود را در حوزه های مرتبط برای وب سایت ارسال کرده تا با نام خودشان منتشر شود.

همچنین تفکر طراحی میزبان تیمی از طراحان حرفه ای اصفهان در حوزه طراحی محصولات، طراحی خدمات و نوآوری است که

توانسته خدمات ارزشمندی را به صنایع کشور ارائه دهد.

 

 

1999

 

با درود فراوان

امیرمسعود فریدی زاد

عضو هیئت علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی/ دکتری مدیریت تحقیق و توسعه/ عضو بنیاد ملی نخبگان

طراح محصول و مشاوره پروژه های نوآوری و تحقیق و توسعه استراتژیک

کانال های ارتباط:

دانشگاه هنر اصفهان، گروه طراحی صنعتی

09022099001

faridizad@ut.ac.ir