برخی از پروژه هایی که توسط اعضای تیم طراحی شده اند

پروژه طراحی ترالی

کارفرما: شرکت نوین

اعضای تیم طراحی: امیرمسعود فریدی زاد، محمدرضا فریدی زاد(بخشی از پروژه توسط اقای عمادیان مهر انجام شده است)

خدمات ارائه شده: طراحی پیکره ظاهری محصول، نمونه سازی، تولید سفارشی

طراحی محصول

پروژه طراحی تله هولتر قلبی

کارفرما: شرکت امواج نگار و صاایران

اعضای تیم طراحی: محمدرضا فریدی زاد، امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی ارگونومیک، طراحی پیکره ظاهری محصول، مشاوره نمونه سازی و قالب سازی

electrocardiograph design

پروژه طراحی الکترو کاردیو گراف (ای سی جی)

کارفرما: شرکت امواج نگار

اعضای تیم طراحی: محمدرضا فریدی زاد، امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی پیکره محصول به همراه مشاوره نمونه سازی و قالب سازی

shoch wave

پروژه طراحی پراب شاک ویو

کارفرما: شرکت نوین

اعضای تیم طراحی: محمدرضا فریدی زاد، امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی ارگونومیک، طراحی پیکره محصول به همراه مشاوره نمونه سازی و قالب سازی

ultrasouand

پروژه طراحی التراسوند فیزیوتراپی

کارفرما: شرکت آرمان پویا

اعضای تیم طراحی: حسن رضوان، محمدرضا فریدی زاد، علی احمدی، سعید خسروی و امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی پیکره محصول به همراه مشاوره نمونه سازی و قالب سازی- طراحی هویت سازمانی شرکت

takht 1.129

پروژه نا تمام طراحی تخت چند عملکردی

کارفرما: شخص حقیقی

اعضای تیم طراحی: امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی کانسپت، ارائه روش ساخت

amavj 2.147 copy

پروژه طراحی ECG

کارفرما: شرکت امواج نگار

اعضای تیم طراحی: امیرمسعود فریدی زاد، محمدرضا فریدی زاد، علی احمدی

خدمات ارائه شده: طراحی کانسپت، طراحی جزئیات فنی، مشاوره ساخت، نمونه سازی

برندینگ سبز بایو

کارفرما: شرکت دانش بنیان سبزبایو مدیکالز

مدیر تیم برندینگ: امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: تدوین استراتزِ هویتی، تعیین المان های بصری، مدیریت طراحی هویت بصری

طراحی محیطی

کارفرما: شرکت های انتخاب، سیتی سنتر، فرازآب، گلدیران

طراح: امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی کانسپت، طراحی جزئیات، ارائه نقشه های ساخت