طراحی محصول | تفکر طراحی

گروه تفکر طراحی در کنار تلاش های علمی، امکان ارائه خدمات در چندین پروژه نوآوری استراتژیک 

و طراحی و توسعه محصول را در سال های اخیر یافته است.

 برخی از پروژه هایی که افتخار همراهی شان را داشته ایم:

پروژه طراحی ترالی

کارفرما: شرکت نوین

اعضای تیم طراحی: امیرمسعود فریدی زاد، محمدرضا فریدی زاد

(بخشی از پروژه توسط اقای عمادیان مهر انجام شده است)

خدمات ارائه شده: طراحی پیکره ظاهری محصول، نمونه سازی، تولید سفارشی

پروژه طراحی تله هولتر قلبی

کارفرما: شرکت امواج نگار و صاایران

اعضای تیم طراحی: محمدرضا فریدی زاد، امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی ارگونومیک، طراحی پیکره ظاهری محصول، مشاوره نمونه سازی و قالب سازی

 

پروژه طراحی کاور پرینتر سه بعدی

کارفرما: شرکت آبتین طب

اعضای تیم طراحی: امیرمسعود فریدی زاد، محمدرضا فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی پیکره ظاهری محصول، نظارت بر تولید

 

 

پروژه طراحی الکترو کاردیو گراف (ای سی جی)

کارفرما: شرکت امواج نگار

اعضای تیم طراحی: محمدرضا فریدی زاد، امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی پیکره محصول به همراه مشاوره نمونه سازی و قالب سازی

 

 

پروژه طراحی پراب شاک ویو

کارفرما: شرکت نوین

اعضای تیم طراحی: محمدرضا فریدی زاد، امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی ارگونومیک، طراحی پیکره محصول به همراه مشاوره نمونه سازی و قالب سازی

 

پروژه طراحی Cowork space

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعضای تیم طراحی: امیرمسعود فریدی زاد، محمدرضا فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی کانسپت، اجرا

 

 

پروژه طراحی التراسوند فیزیوتراپی

کارفرما: شرکت آرمان پویا

اعضای تیم طراحی: حسن رضوان، محمدرضا فریدی زاد، علی احمدی، سعید خسروی و امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی پیکره محصول به همراه مشاوره نمونه سازی و قالب سازی- طراحی هویت سازمانی شرکت

 

 

پروژه نا تمام طراحی تخت چند عملکردی

کارفرما: شخص حقیقی

اعضای تیم طراحی: امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی کانسپت، ارائه روش ساخت

 

 

پروژه طراحی ECG

کارفرما: شرکت امواج نگار

اعضای تیم طراحی: امیرمسعود فریدی زاد، محمدرضا فریدی زاد، علی احمدی

خدمات ارائه شده: طراحی کانسپت، طراحی جزئیات فنی، مشاوره ساخت، نمونه سازی

 

 

کارفرما: شرکت دانش بنیان سبزبایو مدیکالز

مدیر تیم برندینگ: امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: تدوین استراتژی هویتی، تعیین المان های بصری، مدیریت پروژه طراحی هویت بصری

 

 

کارفرما: شرکت های انتخاب، سیتی سنتر، فرازآب، گلدیران

طراح: امیرمسعود فریدی زاد

خدمات ارائه شده: طراحی کانسپت، طراحی جزئیات، ارائه نقشه های ساخت

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بسته خدمات قابل ارائه

 می توانید با شماره:

 ۰۹۰۲۲۰۹۹۰۰۱

تماس حاصل فرمایید.