چرا پرسونای کاربر؟

buyer-persona-busy-mom

پرسونا persona ابزاری شناخته شده در میان طراحان است. پرسونا یک مخاطب فرضی است که نماینده بخشی از گروه هدف طراحی است.

یک پرسونای خوب باید بتواند تصویری دقیق از ویژه گی های جمعیتی، خواست ها، علایق، ویژگی های روحی و معیارهای ارزشی گروه هدف را در قالب یک نماینده فرضی و با بیشترین جزئیات نمایش دهد.

طراحان به جای در نظر گرفتن اطلاعات کلی از تمامی اعضای یک گروه هدف، سعی می کنند این نماینده ها را با بیشترین دقت و شناخت جزئیات مورد توجه قرار دهند. در چنین شرایطی طراحی بسیار ساده تر حواهد بود و طراح به درک عمیقی از نیازها و خواست های کاربر دست می باید. منطق این ابزار هم روشن است، وقتی راه حل برای نماینده یک گروه که جمعی ار ویژگی های تمام اعضای گروه است مناسب باشد، برای تمامی آنها پاسخگو خواهد بود.

در تشکیل پرسونا البته باید دقت داشت، ویژگی های گروه هدف تا چه میزان مشابه یکدیگر است و آیا می توان آنها را در قالب یک پرسونای واحد جمع بست و یا برای پوشش تنوع این حوزه تعداد بیشتری پرسونا را باید خلق کرده و در فرایند طراحی دخیل سازیم.

نمونه یک پرسونای ساده برای دریافت خدمات از ATM یک بانک می تواند چنین باشد:

مریم 18 ساله دانشجوی سال اول گرافیک و علاقه مند به فعالیت های اجتماعی سر زدن به نمایشگاه ها و جشنواره های هنری و انجام فعالیت های ورزشی است. او وقت زیادی از روز را با دوستان خود می گذراند و برای فعالیت هایی چون خریدن کتاب و وسایل تزئینی و تنقلات هزینه می کند. خریدهای او حساب نشده و هیجانی است و ترجیح می دهد به یک باره و براساس موقعیت برای استفاده از ATM تصمیم بگیرد. او ای تی ام را خصوصا برای خرید کارت شارژ و بررسی میزان موجودی حساب دنبال می کند و در صورت برداشت وجه نقد ترجیح می دهد در حد مبالغ اندک خریدهای جزئی روزانه پول بگیرد. از نظر او پول زیاد ناخواسته خرج خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید