5 whys ابزاری برای حلاجی مسئله

The-5-Whys 5 چرا
5why از جمله ابزار های پیشنهادی IDEO است

این ابزار یک منطق ساده دارد، هنگام مواجه با یک مسئله 5 بار سوال چرا بپرسیم.

به این ترتیب به ریشه های تشکیل و بروز یک مسئله دست خواهیم یافت و به جای تلاش برای حل ظاهر یک مسئله، برای بهبود از طریق سرمنشا کوشش خواهیم نمود.

به طور مثال مسئله “دیوارهای منزل نیاز به رنگ آمیزی دارند” را می توان این چنین حلاجی کرد

چرای اول؟

چون کثیف و چرک مرده شده اند

چرا کثیف و چرک مرده؟

چون آلودگی هایی که به آن منتقل شده در طول زمان قابل برطرف شدن کامل نبوده اند

چرا قابل برطرف کردن نیستند؟

ذرات در داخل شیارهای بسیار ریز رنگ فرو رفته اند و به خاطر مقاومت پایین رنگ امکان استفاده از حلال های قوی نیست

چرا نیاز به حلال است؟

زیرا می تواند ذرات آلودگی را در خود حل کند و بزداید

چرا ذرات آلودگی لزوما باید زدوده شدن نیاز به حل شدن شیمیایی د ارند و نمی توان آنها را با یک روش فیزیکی مانند لایه برداری از بین برد؟

Five-Whys

به نظر می رسد سوال آخری می تواند سرمنشا طراحی یک راه حل جدید باشد. با این وجود این سلسله را همچنان نیز می توان ادامه داد تا به فضاهای جدید از ریشه های مسئله رهنمون شویم و برای حل مسئله در این مراحل اقدام نمود.

این روش از آنجاکه فلسفه وجودی را زیر سوال می برد تغییر بینش های عمیقی را برای دست یابی به نگرش های خلاق به مسئله بوجود می آورد که کاملا نیز کارساز هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید