open IDEO چالش هایی برای دیزاین

IDEO که یکی از موفق ترین شرکت های طراحی صنعتی جهان به شمار می رود، چند سالی است حرکت های عمومی و جهانی را برای توسعه دانش دیزاین و دستاوردهای آن پی گیری و ترویج می کند. یکی از جالب ترین نمونه ها، راه اندازی سایتی با عنوان Open IDEO است که در آن تلاش می شود با همفکری اعضا ایدههای نوآورانه برای مهار چالش های جهانی طراحی و پیشنهاد گردد.

برای افرادی که به دیزاین آن هم برای بهبود زندگی بشر علاقه مند هستند، شرکت در این چالش ها می تواند جذاب باشد.

openideo

دیدگاهتان را بنویسید