کتاب خودباوری در خلاقیت

 

چقدر دیر این کتاب را معرفی میکنیم!

کتابی ارزشمند نوشته برادران کلی از بنیانگذاران IDEO که با شرح تجارب مدرسه استنفورد و ای دی او، به خوبی از پس شرح ویژگی های اساسی تفکر طراحی برآمده است.

هرچند برخی واژه ها به درستی ترجمه نشده اند اما ترجمه کلی آن روان و مطلوب است. از طراحی جلد جذاب آن نیز نبیاد گذشت.

درنهایت مطالعه این کتاب عمیقا توصیه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید